Ari Kärkkäinen

Ari Kärkkäinen
Ari Kärkkäinen

Ari Kärkkäinen, sairaanhoitaja AMK.

Päihdetyön ammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön kliininen asiantuntija, sairaanhoitaja ylempi AMK-opiskelija, kouluttaja. Sairaanhoitajaliiton päihdehoitotyön asiantuntijaryhmän jäsen. Vuosien ajalta työkokemusta psykiatrian osastoilta, ensihoidosta, perusterveydenhuollosta ja viimeisimmäksi päivystyspsykiatrista, mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoidontarpeen arvoinnista. Jaan mielelläni työni ja opintojeni kautta hankkimani kokemuksen myös sinun työyhteisösi hyväksi.

Olen tehnyt luentoyhteistyötä seuraavien organisaatioiden kanssa:

  • Lahden ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
  • Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Fioca Oy
  • Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
  • Koulutuskeskus Salpaus
  • Suomen mielenterveyshoitoalan liitto ry Dila

Kouluttaja-arviot

Kouluttajaa ei ole vielä arvioitu. Sinäkin voit arvioida kouluttajia, joiden koulutuksiin olet osallistunut.
Oletko rekisteröitynyt palveluun kouluttajana?
Kouluttaja-arvion osa-alueet
Asiantuntijuus
Perustuiko esitys tutkittuun tietoon vai omiin kokemuksiin.
Esiintyminen
Oliko esitys kiinnostava ja innostava vai puuduttava tai epäselvä.
Vuorovaikutus
Puhuiko esiintyjä itsekseen vai saiko yleisö osallistua esimerkiksi kysymyksillä.
Arvion lisätiedot
Kuvaile kouluttajan esiintymistä, asiantuntemusta ja vuorovaikutusta sanallisesti.