MuutosAkatemia Oy

MuutosAkatemia

Yhteystiedot

Y-tunnus
2686740-3
Osoite
Kumpulantie 15, 02570 Siuntion kirkonkylä

Muualla verkossa

Tietoa koulutuksista

Palkkio
190 euroa
MuutosAkatemia Oy on valmennukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys. Me autamme yrityksiä, esimiehiä, tiimejä ja yksilöitä maksimoimaan oman työn tulokset ja nostamaan työtyytyväisyyttä sekä asiakaskohtaamisten laatua.

Palvelumme;

Palautteenannon- valmennukset; Autamme sinua kehittämään työyhteisösi palautteenannon taitoja sekä koko kulttuuria. Keskitymme valmennuksissa positiivisen ja rakentavan palautteenannon merkitykseen, sekä tapoihin tehdä se toista arvostaen – kehittäen. Tavoitteemme on, että palautteen antamisesta tulee luonnollinen osa asiakasyritystemme päivittäistä arjen toimintaa. Tällöin jokainen antaa ja vastaanottaa palautetta taitavasti, tämä takaa yksilöille sekä koko työyhteisölle parhaan kehityksen, työtyytyväisyyden sekä tulokset.
"Ilman palautetta emme voi kehittyä. Palaute on kehityksen lähtölaukaus"

Esimiesvalmennukset; Esimiesvalmennuksemme tähtäävät valmentavan johtamisen kehittämiseen asiakasyrityksissämme.
Harjoitukset helpottavat ja madaltavat kynnystä viedä opitut asiat käytäntöön, joka on tulosten kannalta tärkeintä. Valmentava johtaminen on yksilöiden vahvuuksien tunnistamista ja vahvistamista. Valmentavan esimiehen on löydettävä oikeat kysymykset, jotka auttavat yksilöä työskentelemään parhaalla tavalla, maksimaalista potentiaaliaan hyödyntäen. Valmentava esimies kuuntelee aidosti ja hänellä on aito halu kehittää valmennettavaa.
"Esimiehet, jotka tekevät arjen johtamistyötään valmentavalla otteella, ovat tulevaisuuden voittajia"

Myyntivalmennukset;
Autamme sinua parantamaan myynnin laatua sekä maksimoimaan sen tulokset. Myyntivalmennuksemme räätälöidään vahvasti asiakasyritystemme johdon, sekä työntekijöiden tarpeiden mukaisesti. Lähestymme valmennuksissamme myyntiprosessin eri vaiheita ensin teoreettisesta näkökulmasta, jonka jälkeen keskitymme harjoittelemaan erilasia asiakastilanteita. Tällä tavoin varmistamme asiakasyrityksillemme maksimaalisen hyödyn, sekä pysyvät tulokset.
”Myynti on ostopäätösten helpottamista ja ihmisiin vaikuttamista, jonka lopputuloksena kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä"


Kaikki valmennuksemme perustuvat napakan teoriaosuuden sekä harjoittelun yhdistelmään. Uskomme tämän yhdistelmän olevan on paras ja vaikuttavin tapa saada aikaan pysyviä muutoksia yksilöissä ja monistaa opitut asiat arjen työhön.

Kouluttaja-arviot

Kouluttajaa ei ole vielä arvioitu. Sinäkin voit arvioida kouluttajia, joiden koulutuksiin olet osallistunut.
Oletko rekisteröitynyt palveluun kouluttajana?
Kouluttaja-arvion osa-alueet
Asiantuntijuus
Perustuiko esitys tutkittuun tietoon vai omiin kokemuksiin.
Esiintyminen
Oliko esitys kiinnostava ja innostava vai puuduttava tai epäselvä.
Vuorovaikutus
Puhuiko esiintyjä itsekseen vai saiko yleisö osallistua esimerkiksi kysymyksillä.
Arvion lisätiedot
Kuvaile kouluttajan esiintymistä, asiantuntemusta ja vuorovaikutusta sanallisesti.