Somea Oy

Somea Oy

Yhteystiedot

Y-tunnus
23040929
Osoite
Itsenäisyydenkatu 23, 33500 TAMPERE

Muualla verkossa

Tietoa koulutuksista

Somea Oy on tietojärjestelmäosaamisen asiantuntijayhteisö. Yritys on perustettu jouluussa 2009. Toimintamme jakaantuu tietojärjestelmäratkaisuihin ja koulutuspalveluihin. Yrityksellä on laaja asiantuntijaverkosto.

Koulutus ja konsultointi

Ohjelmistolisenssien hallinta

Koulutukset: ohjelmistolisenssien hallinnan perusteet, parhaat käytänteet, TOP 10 lisenssienhallinnan virheet, lisenssienhallintaa kaikille, case: yrityksen ohjelmistolisenssit haltuun ja hallintaan, jne.
Konsultoinnit: auditointi, nykytila-analyysi, kustannukset, riskit jne.

Prosessien luontiin ja hallintaan konsultointi

SKA-portaali: tuotekehityksen yhteistyön lisääminen ja parantaminen prosessin ja työkalujen avulla.
Projektien hallinta: yhteisten ohjeiden ja työkalujen käytön optimointi sekä uusien ideoiden hyödyntämisen ja onglemanratkaisun liittäminen prosessin ja portaalin avulla.

Kansainvälisen verkkoliiketoiminnan osaaja

Koulutus on suunnattu verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on toisen tai korkea-asteen tutkinto tai työkokemuksen kautta hankittu vastaava osaaminen sekä hyvä englannin kielen taito. Koulutus sopii erityisesti kaupallisen tai IT-alan työnhakijoille. Koulutukseen voidaan valita myös maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita, joilta edellytetään lisäksi hyvää suomen kielen taitoa.

Ohjelmistolisenssienhallinnan Asiantuntijaluennot ja tietoiskut

1. Ohjelmistolisenssien hallinnan perusteet (45-90 min)
Perustermistö, Erilaiset toiminta- ja käyttöympäristöt, Tärkeimmät sopimus- ja lisensointi tyypit, Lisenssien hallintaprosessi.

2. Ohjelmistolisenssien hallinnan parhaat käytänteet (90 min)
Sovelluksia, Standardeja, Työkaluja.

3. Lisensointi Cloud ja SaaS -malleissa (45 min)
Mitä on Cloud Computing, Mitä on SaaS, Mikä tässä on uutta tai vanhaa, Hyviä puolia ja ongelmia, Lisenssienhallinnan näkökulma, Miltä tulevaisuus näyttää.

4. TOP 10 lisenssienhallinnan virheet (45-90 min)
Mitä ohjelmistolisenssit ovat, Mitä lisenssien hallinta edellyttää, Yleisimmät virheet.

5. Mitä johtoryhmien tulee tietää ohjelmistolisenssien hallinnasta? (30-45 min)
Miksi ohjelmistolisenssit ovat tärkeitä, Mitä ohjelmistolisenssit ovat, Mitä lisenssien hallinta edellyttää.

Kouluttaja-arviot

Kouluttajaa ei ole vielä arvioitu. Sinäkin voit arvioida kouluttajia, joiden koulutuksiin olet osallistunut.
Oletko rekisteröitynyt palveluun kouluttajana?
Kouluttaja-arvion osa-alueet
Asiantuntijuus
Perustuiko esitys tutkittuun tietoon vai omiin kokemuksiin.
Esiintyminen
Oliko esitys kiinnostava ja innostava vai puuduttava tai epäselvä.
Vuorovaikutus
Puhuiko esiintyjä itsekseen vai saiko yleisö osallistua esimerkiksi kysymyksillä.
Arvion lisätiedot
Kuvaile kouluttajan esiintymistä, asiantuntemusta ja vuorovaikutusta sanallisesti.